Legi, norme și regulamente

  • Post Comments:0 Comments

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – inclusiv modificările aduse prin L 131/2014 si OUG nr. 65/2014;

2. Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei;

3. Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;

4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul Român pentru Adopţii.

5. Proiectul de lege PL-x nr. 830/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, in forma finală promulgata de Preşedintele României prin Decret nr. 403/2016

Documente de poziție ARFO

1. Document de poziţie ARFO cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea L 273/2004 privind procedura adopţiei din 17 aprilie 2015;

2. Plângere administrativă prealabilă pentru revocarea parțială a Ordinului nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament.

Lasă un răspuns