Consiliere in vederea adopţiei

  • Post Comments:0 Comments

În momentul venirii în familie, copiii sunt cel mai adesea intr-o stare de deprivare afectivă şi uneori chiar fizică.
Consilierea asigură pregatirea familiei pentru a creşte, educa şi forma abilitaţi de viaţă independentă pentru copiii pe care doresc să îi crească.

Asigură urmărirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta si parinţii săi adoptivi pe intreaga perioadă prevazută de lege.

În momentul venirii în familie, copiii sunt cel mai adesea intr-o stare de deprivare afectivă şi uneori chiar fizică. Datorită acestui fapt, momentul intrării în familia de adopţie este foarte important pentru că trecerea dintr-un mediu în altul este dificilă pentru organismul copilului şi necesită un efort de adaptare.

Pe parcursul procesului de consiliere se asigură un mediu securizant si armonios proprice deschiderii şi comunicării.

Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare reprezintă procesul prin care se realizează identificarea abilităţilor parentale, se analizează îndeplinirea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale ale adoptatorului sau familiei adoptatoare, precum şi pregătirea acestora pentru asumarea, în cunoştinţă de cauză, a rolului de părinte.

Lasă un răspuns