Alătură-te!

Dacă visul “O Românie fără orfani” te entuziasmează,
am fi bucuroși să colaborăm.

Alătură-te!

Credem că fiecare dintre noi are abilități, talente, cunoștințe, resurse sau timp cu care poate contribui la ocrotirea copiilor aflați în dificultate. Fie că ai deja o idee cum ai putea ajuta, fie ești doar disponibil/ă, contactează-ne și vom descoperi împreună cum putem colabora.

Membralitatea din Alianță

reprezintă șansa să vă alăturați acestei viziuni inspirate de Dumnezeu, viziune care depășește dimensiunea unui proiect sau unei organizații.

Împreună vrem să inspirăm, să interconectăm și să echipăm pe toți oamenii de bine pentru a reflecta inima Lui pentru orfani.

Atât ca organizații, dar și ca indivizi care răspund acestei chemări, vrem să conectăm punctele forte ale tuturor membrilor în așa fel încât să echipăm pe toți cei care și-au dedicat viețile slujirii copiilor aflați în dificultate de orice fel.

De asemenea Alianta conectează organizațiile locale cu parteneri credibili conduși de aceeași viziune și valori. Privită din afară, într-o lume divizată, sperăm ca această imagine a diferite organizații și indivizi, uniți în a sluji copiii, să reflecte caracterul si inima lui Dumnezeu.

Ce este Alianța România fără Orfani?

Alianța România făra Orfani unește organizații nonguvernamentale, biserici, firme, persoane publice și private având un singur scop: promovarea interesului superior al fiecarui copil aflat în dificultate. Modul în care fiecare dintre acestea acționează este foarte diferit în funcție de locul și serviciile pe care le oferă.

Care este misiunea Alianței?

Tot ce ARFO face este insirat de porunca din Cartea Cărților: “apărați cauza/pricina/dreptul orfanului” – Isaia 1:17. Misiunea ARFO este mobilizarea întregii societăți pentru interesul superior al copilului aflat în dificultate. Credem că interesul superior al copilului este aparteneța la o familie care să îl iubească și să îi împlinească nevoile materiale, emotionale și spirituale.

Cine sunt membrii Alianței?

Membrii Alianței sunt persoane și organizații ce s-au devotat slujirii nevoilor spirituale și fizice ale copiilor aflați în dificultate. Serviciile oferite de ei includ adopția, plasamentul familial, asistența maternală, consilierea și prevenirea abandonului. Printre membri sunt organizații mari cu tradiție în domeniu, cu zeci de angajati dar și indivizi care sunt la început.

Drepturi și obligații membrii:

Drepturile membrilor afiliați sunt:
• Să participe la activităţile si întrunirile Alianței;
• Să fie aleși în conducerea Alianței;
• Să se bucure de înlesnirile pe care Alianța le va putea acorda, prin acte de decizie ulterioare.
• Să beneficieze de o reducere de 10% față de ceilalți participanți din costul oricăror evenimente organizate de ARFO;

Obligaţiile membrilor afiliați sunt:
Să își însușească și să respecte viziunea, misiunea, scopul și obiectivele Alianței;
• Să fie activi în împlinirea scopului Alianței şi permanent preocupaţi de creşterea eficienței şi dezvoltarea ariei de activitate a acesteia;
• Să respecte valorile și principiile declarate ale Alianței;
• Să aibă în orice situaţie o atitudine demnă, un comportament şi o ţinută morală fără reproş;
• Să nu afecteze negativ imaginea Alianței;
• Să plătească contribuția anuală stabilită de bordul ARFO: 200 de lei pentru persoanele fizice și 400 de lei pentru persoanele juridice.

De ce să te alături?

Alianța nu este un loc în care în primul rând să primești ci reprezintă mai degrabă o oportunitate de a te alătura unei familii cu același vis. Ea unește membrii într-o initiativă care poate avea un impact mult mai mare decât ar putea să aibă o organizație sau individ singur. Împreună sperăm să aprindem toată societatea să împărtășească inima lui Dumnezeu pentru orfani.

Formulare de înscriere

Dacă acest vis reprezintă și dorința ta atunci completează formularul care ți se potrivește din lista de alături.

Alternativ se pot printa variantele .PDF, completa și trimite pe mail la adresa contact@romaniafaraorfani.ro

Descarcă formularul .PDF

1. Prin prezenta certific faptul că sunt de acord cu următoarele și voi susține Alianța România fără Orfani (ARFO) prin:
– Viziunea Alianței România să devină o țară fără orfani.
– Misiunea Alianței Să militeze nemijlocit pentru drepturile copiilor aflați în dificultate, mobilizând biserici, organizații, și societatea în a găsi soluții la problematica copiilor orfani din România.
– Obiectivele Alianței Sprijinirea orfanilor prin strategiile elaborate la nivel local, regional și național. Susținerea copiilor și protejarea drepturilor acestora prin toate metodele legale. Organizarea cadrului logistic necesar pentru elaborarea şi întocmirea de proiecte diverse în beneficiul membrilor şi a persoanelor cărora se adresează.

2. Drepturile și obligațiile membrilor afiliați:

Drepturile membrilor afiliați sunt următoarele:

− Să participe la activităţile si întrunirile Alianței;
− Să fie aleși în conducerea Alianței;
− Să se bucure de înlesnirile pe care Alianța le va putea acorda, prin acte de decizie ulterioare.

Obligaţiile membrilor afiliați sunt:
− Să își însușească și să respecte viziunea, misiunea, scopul și obiectivele Alianței;
− Să fie activi în împlinirea scopului Alianței şi permanent preocupaţi de creşterea eficienței şi dezvoltarea ariei de activitate a acesteia;
− Să respecte valorile și principiile declarate ale Alianței
− Să aibă în orice situaţie o atitudine demnă, un comportament şi o ţinută morală fără reproş;
− Să nu afecteze imaginea Alianței.

3. Valorile și principiile imbrățișate de ARFO
Noi credem că:

− Credința în Dumnezeu dă sens și valoare vieții umane.
− Familia este celula de bază a societății și are un rol important în dezvoltarea unei societăți sănătoase.
− Credem într-o renaștere morală profundă și o întoarcere la adevăratele valori creștine.
− Implicarea activă în ajutorarea segmentelor defavorizate ale societății va contribui la dezvoltarea spiritului uman, civic.
− Relațiile dintre oameni bazate pe altruism, respect și grija reciproca sunt un catalizator în dezvoltarea unei societăți sănătoase.
− Următoarele valori sunt indispensabile în a zidi o societate sănătoasă:
− Credința și speranța;
− Solidaritatea umană;
− Libertatea și demnitatea individuală;
− Respectul față de lege și autorități;
− Valoarea personalității umane;
− Serviciul în folosul comunității;
− Altruism și capacitatea de a dărui altora.
− Societatea civilă și biserica își pot asuma rolul de a contribui la bunăstarea și dezvoltarea calității vieții în general, cu o intervenție specifică mai ales în favoarea segmentelor defavorizate ale societății.
− Ocrotind drepturile copiiilor din România vom oferi generației următoare temelia necesara creșterii și dezvoltării sănătoase.

 

1. Prin prezenta certific faptul că sunt de acord cu următoarele și voi susține Alianța România fără Orfani (ARFO) prin:
– Viziunea Alianței România să devină o țară fără orfani.
– Misiunea Alianței Să militeze nemijlocit pentru drepturile copiilor aflați în dificultate, mobilizând biserici, organizații, și societatea în a găsi soluții la problematica copiilor orfani din România.
– Obiectivele Alianței Sprijinirea orfanilor prin strategiile elaborate la nivel local, regional și național. Susținerea copiilor și protejarea drepturilor acestora prin toate metodele legale. Organizarea cadrului logistic necesar pentru elaborarea şi întocmirea de proiecte diverse în beneficiul membrilor şi a persoanelor cărora se adresează.

2. Drepturile și obligațiile membrilor afiliați:

Drepturile membrilor afiliați sunt următoarele:

− Să participe la activităţile si întrunirile Alianței;
− Să fie aleși în conducerea Alianței;
− Să se bucure de înlesnirile pe care Alianța le va putea acorda, prin acte de decizie ulterioare.

Obligaţiile membrilor afiliați sunt:
− Să își însușească și să respecte viziunea, misiunea, scopul și obiectivele Alianței;
− Să fie activi în împlinirea scopului Alianței şi permanent preocupaţi de creşterea eficienței şi dezvoltarea ariei de activitate a acesteia;
− Să respecte valorile și principiile declarate ale Alianței
− Să aibă în orice situaţie o atitudine demnă, un comportament şi o ţinută morală fără reproş;
− Să nu afecteze imaginea Alianței.

3. Valorile și principiile imbrățișate de ARFO
Noi credem că:

− Credința în Dumnezeu dă sens și valoare vieții umane.
− Familia este celula de bază a societății și are un rol important în dezvoltarea unei societăți sănătoase.
− Credem într-o renaștere morală profundă și o întoarcere la adevăratele valori creștine.
− Implicarea activă în ajutorarea segmentelor defavorizate ale societății va contribui la dezvoltarea spiritului uman, civic.
− Relațiile dintre oameni bazate pe altruism, respect și grija reciproca sunt un catalizator în dezvoltarea unei societăți sănătoase.
− Următoarele valori sunt indispensabile în a zidi o societate sănătoasă:
− Credința și speranța;
− Solidaritatea umană;
− Libertatea și demnitatea individuală;
− Respectul față de lege și autorități;
− Valoarea personalității umane;
− Serviciul în folosul comunității;
− Altruism și capacitatea de a dărui altora.
− Societatea civilă și biserica își pot asuma rolul de a contribui la bunăstarea și dezvoltarea calității vieții în general, cu o intervenție specifică mai ales în favoarea segmentelor defavorizate ale societății.
− Ocrotind drepturile copiiilor din România vom oferi generației următoare temelia necesara creșterii și dezvoltării sănătoase.

Descarcă formularul .PDF

1. Prin prezenta certific faptul că sunt de acord cu următoarele și voi susține Alianța România fără Orfani (ARFO) prin:
– Viziunea Alianței România să devină o țară fără orfani.
– Misiunea Alianței Să militeze nemijlocit pentru drepturile copiilor aflați în dificultate, mobilizând biserici, organizații, și societatea în a găsi soluții la problematica copiilor orfani din România.
– Obiectivele Alianței Sprijinirea orfanilor prin strategiile elaborate la nivel local, regional și național. Susținerea copiilor și protejarea drepturilor acestora prin toate metodele legale. Organizarea cadrului logistic necesar pentru elaborarea şi întocmirea de proiecte diverse în beneficiul membrilor şi a persoanelor cărora se adresează.

2. Drepturile și obligațiile membrilor afiliați:

Drepturile membrilor afiliați sunt următoarele:

− Să participe la activităţile si întrunirile Alianței;
− Să fie aleși în conducerea Alianței;
− Să se bucure de înlesnirile pe care Alianța le va putea acorda, prin acte de decizie ulterioare.

Obligaţiile membrilor afiliați sunt:
− Să își însușească și să respecte viziunea, misiunea, scopul și obiectivele Alianței;
− Să fie activi în împlinirea scopului Alianței şi permanent preocupaţi de creşterea eficienței şi dezvoltarea ariei de activitate a acesteia;
− Să respecte valorile și principiile declarate ale Alianței
− Să aibă în orice situaţie o atitudine demnă, un comportament şi o ţinută morală fără reproş;
− Să nu afecteze imaginea Alianței.

3. Valorile și principiile imbrățișate de ARFO
Noi credem că:

− Credința în Dumnezeu dă sens și valoare vieții umane.
− Familia este celula de bază a societății și are un rol important în dezvoltarea unei societăți sănătoase.
− Credem într-o renaștere morală profundă și o întoarcere la adevăratele valori creștine.
− Implicarea activă în ajutorarea segmentelor defavorizate ale societății va contribui la dezvoltarea spiritului uman, civic.
− Relațiile dintre oameni bazate pe altruism, respect și grija reciproca sunt un catalizator în dezvoltarea unei societăți sănătoase.
− Următoarele valori sunt indispensabile în a zidi o societate sănătoasă:
− Credința și speranța;
− Solidaritatea umană;
− Libertatea și demnitatea individuală;
− Respectul față de lege și autorități;
− Valoarea personalității umane;
− Serviciul în folosul comunității;
− Altruism și capacitatea de a dărui altora.
− Societatea civilă și biserica își pot asuma rolul de a contribui la bunăstarea și dezvoltarea calității vieții în general, cu o intervenție specifică mai ales în favoarea segmentelor defavorizate ale societății.
− Ocrotind drepturile copiiilor din România vom oferi generației următoare temelia necesara creșterii și dezvoltării sănătoase.

8 Noiembrie este duminica în care ne aducem aminte în mod special de copiii fără familie!

Roagă-te împreună cu noi pentru acești copii!