Argumentul … unul dintre ele

Între anii 2000 - 2013 Universitatea din Harvard a cu cât un copil părăsește mai devreme o instituție cu atât mai bine; familia este singurul cadru care poate asigura mediul în care un copil să primească stimularea adecvată dezvoltării sănătoase.realizat în România “Proiectul de Intervenție Timpurie București” (PITB). Acesta a…

Continue Reading

Legi, norme și regulamente

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - inclusiv modificările aduse prin L 131/2014 si OUG nr. 65/2014; 2. Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei; 3. Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei; 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului…

Continue Reading

Asistenţă maternală profesionistă

Serviciul de asistenţă maternală asigură protecţia copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecţie ce impune creşterea, îngrijirea şi educarea copilului de către un asistent maternal profesionist; această protecţie include şi plasarea copilului în regim de urgenţă. Orice copil are dreptul de a beneficia de serviciul de asistenţă maternală, dacă…

Continue Reading
  • 1
  • 2